Ücretsiz demo sürümü indirin

Demoyu İndir

İsosis Avantajları

Deneyim ve tecrübenin ürünü olarak üretilen İsosis'in avantajlarını deneyimleyin.

Güvenli ve Esnek Yapı

MsSQL in güvenli ve esnek yapısının avantajları ile         kullanıcılara daha yapısal bir hizmet sunulmuştur.   Açık veritabanı olma avantajı ve sorgulama kolaylığı ile her türlü isteğe bağlı raporlama olanağı sağlanmıştır.

Parametrik Sistem

Program parametrik bir algoritma ile geliştirilmiş olup son derece esnek bir yapılanma ile ihtiyaçlara cevap vermektedir.

Server Mimarisi

Client server mimarisi, internet ve intranet üzerinden erişim sağlanmaktadır. Grup şirket yapılanması ile lokasyonda çoklu şirket takibi.

Falkon Bilişim ÇSGB'nin Entegratör Firmasıdır.

FALKON BİLİŞİM

Hizmetlerimiz

Yüksek Hız, Maksimum İşlerlik

İsoSis'in kurduğu sistemler ile çalışanların cihazları üzerinde tam kontrol sağlayarak sorunları minimize etmenin yanı sıra, geçiş projelerinin hızını artırarak çalışanların kullanmakta olduğu uygulamaların işlerliğini en üst noktaya çıkarır.

İSG Eğitim Hizmetleri

Temel İSG Eğitimleri, Risk Analizi Eğitimi, İş Güvenliği Kurul Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitimi, İskele Eğitimi, İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma, Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi, Acil Durum ve Kriz Yönetimi, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama, OHSAS 18001 Standart Eğitimi, ISO 14001 Standart Eğitimi, Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele, Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi, Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği, Gözlemci(Gözcü) Eğitimi, Kaldırma Ekipmanları Eğitimi, Tehlike Bilinci Eğitimi, Yasal Mevzuat Eğitimi, İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar, Ergonomi Eğitimi, İşyerinde Tutulması Gereken Kayıtlar, Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken Önlemleri, Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri, Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri, Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi, Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi, Güvenli Sürüş Temel Eğitimi, Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi, Patlayıcı Maddelerle Çalışma Eğitimi, Atölye Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler

Uygulama Ve Hizmetleri

İş Sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması, Kurul Defterinin tutulması ve Yasal Bildirimlerin yapılması, Çalışanlar için Özlük Dosyalarının Hazırlanması, Çalışanlara İSG Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi, Ölçüm sonuçlarına uygun KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kayıtların Tutulması ve Kullanımının Denetlenmesi, İş Kazası ve Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerinin Yapılması, İşyeri Makine, makine koruyucu ve Ekipman Dosyalarının Oluşturulması, Acil Durum Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum Müdahale Ekipleri Oluşturulması ve Tatbikatların Yaptırılması, Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi, İlkyardım ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi, Yangın ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi, Gerekli Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi ve Yerleştirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği için Yürürlükteki Mevzuatın takip edilmesi, Gerekli Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması, İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması ve Bildirimlerin Yapılması, İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata Göre İş Verene Danışmanlık

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ