Danışmanlık ve Eğitim

Uygulama ve Uyarlama Hizmetleri;

- İş Sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması

- Kurul Defterinin tutulması ve Yasal Bildirimlerin yapılması

- Çalışanlar için Özlük Dosyalarının Hazırlanması

- Çalışanlara İSG Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi

- Ölçüm sonuçlarına uygun KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kayıtların Tutulması ve Kullanımının Denetlenmesi

- İş Kazası ve Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerinin Yapılması

- İşyeri Makine, makine koruyucu ve Ekipman Dosyalarının Oluşturulması

- Acil Durum Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum Müdahale Ekipleri Oluşturulması ve Tatbikatların Yaptırılması

- Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi

- İlkyardım ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi

- Yangın ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi

- Gerekli Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi ve Yerleştirilmesi

- İş Sağlığı ve Güvenliği için Yürürlükteki Mevzuatın takip edilmesi, Gerekli Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması

- İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması ve Bildirimlerin Yapılması

- İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata Göre İş Verene Danışmanlık