Gelişim Süreci

İsoSis-Risk Gelişim Süreci

İsoSis; İş Güvenliği Otomasyon Sistemi

1996 yılında geliştirilmeye başlanmış, Bursa Renault Otomobil A.Ş. de ilk test çalışmaları yapılarak kabul görmüş ve canlı kullanıma geçilmiştir.Başlangıç amacı İş yeri hekiminin günlük işlerini kolaylaştırmakla beraber, İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık personelinin sağlık hizmetlerini icra ederken, Hasta Muayene,Poliklinik hizmetleri,İşe Giriş ve Periyodik Muayene,Periyodik Kontrol ve Tetkik işlemleri, ve Hemşirelik hizmetleri,(pansuman, enjeksiyon, aşı,Vital takip,tetkik vb.) ile ilgili iş ve işlemlerin sonuçlarını, bunlara bağlı analiz ve raporların alınması verilerin elektronik ortamda kalıcılığının sağlanması hedeflenmiştir.Yeni iş gereksinimlerine de cevap verebilecek parametrik ve algoritmik yazılım tekniği ile yazılmıştır.2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı yasa ile Rutin takip sürecine giren sağlık hizmetleri ile, Periyodik muayene ve kontrol gerektiren işlemler genel hizmetler kapsamına alarak görev ve sorumlulukları disipline etmeyi amaçlanmıştır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni ile, yasa ile Sağlık ve Güvenliğin doğal sonuç olarak birlikte anılmaya başlamıştır. İş yerleri risk algısı açısından Az tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak üçe ayrılmıştır. Bu süreci sürdürebilmek için İş sağlığı ve güvenliği kurumsal bir politika olarak tek bir yapı haline getirilerek sağlık ve güvenlik beraber hareket ederek bir bütün oluşturulmuştur.

 

Bu bağlamda yasa ile birlikte;

İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. Kurulun başkanı işveren veya temsilcisi olurken İŞ GÜVENLİK UZMANI da kurulun sekreteri olarak belirleniyor. İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli, İşyeri Temsilcileri, İşçi Temsilcileri, kurulun doğal üyesi olurken, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü karar kurul defteri ile icra edilecek yasal süreç başlamış oldu.

İsoSis 20 yıla yakın sahada çalışmakta özellikle de İş yeri hekimi ve sağlık personelinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda olgunlaşarak yasanın beklentilerine cevap verir duruma gelmiştir. Bu tecrübe aynı zamanda diğer iş yerlerinde, çok daha kolay ve hızlı uygulanabilir pratik kazanımlar sağlayarak uyarlama sürecini kısaltmıştır.

İş yerleri bünyelerinde profesyonel bir programa ihtiyaç duyarken özellikle tam gün İş Güvenlik Uzmanı istihdam etmek durumunda olan yerler için İsoSis-Risk tam bir asistan program olarak hizmet etmeye aday programdır. Dışardan hizmet satın almak durumunda kalınması, bu hizmeti üreten OSGB ler için de entegre edilebilir duruma getirilmiş, kendi işletmelerini yönetir gibi müşteri firmalarının her türlü periyodik kontrol işlemleri, risk analizi, zorunlu eğitim takipleri ve 6331 sayılı yasa gereği yıllık faaliyet planın otomatik oluşturulması sağlanmıştır. personel, araç gereç, koruyucu malzeme gibi işleri otomatik İŞ PLANI'na taşıyarak İş Yeri Hekimi, İş Güvenlik Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin planlı ve rutinde yapacağı hizmetleri İŞ PLANI AJANDA'sına otomatik taşıyarak anlık uyarı sistemi oluşturulmuştur. İSG uzmanı programa girer girmez yapacağı tüm işler ajanda tarafından hazır bir şekilde ekrana gelerek unutma ve atlama riskini ortadan kaldırmıştır.

Neden İsoSis Risk?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile gelen tüm yükümlülük ve sorumluluklar bağlamında olan bildirim formları ve sonuç analizleri yenilenerek uygulamaya alınmıştır. Tüm Periyodik Takip ve Risk Analizleri Senkronize bir şekilde çalışarak,bir sonraki adımın iş planlarını otomatik hazırlar.ISG Uzmanının faaliyet planı hazırlamak için zaman kaybını minimize ederek işletmeye ek mali yük getirmeden hedeflenen verimli çalışmaya hizmet eder.

İnternet ve İntranet ortamında çalışabilen İsoSis-Risk tekbir işletmede çalışırken aynı zamanda Grup ve Holding yapısı olanşirketler de çalışma pratiği sağlamıştır.

Güvenlik altyapısı WEB tabanlı sistemlere göre çok güvenilir olup veri tabanı tutma ve uygulama programının yetki düzeyi kontrolü lokal bazda yönetildiğinden dış kaynaklı saldırılarla ele geçirilmesi milyonda bir bile değildir.

Temel amaç kullanıcının iş uygulamalarını en hızlı girebildiği, personel bazlı sağlık hizmetlerinin günlük iş planına taşınarak unutma, atlama gibi müstesnai durumların yaşatılmaması sağlanmıştır.Hedefe ulaşıldığında çalışanın iş yükünün azaltıldığı, veri kaybının en aza indirgendiği, bilginin karar destek sistemine an be an taşınması sağlanmış olacaktır.

İş Güvenliği ve Risk Analizi

İş Güvenlik Uzmanı'nın Görev ve Sorumluk alanına giren yani Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile getirilen yükümlüklerin otomasyon sistemine taşınarak İsoSis Risk modülünü entegre ettik.Risk Analizleri ile büyük bir iş yükünün sürdürülebilmesi için, parametrik bir yapı ile İş Güvenliği alanında kolay kullanılabilir ve dinamik bir yapı oluşturur.

İş Güvenliği Kurul Defteri

İş Güvenliği Kurul Raporları

İş Güvenliği Risk Algısı ve Tespiti

Risk Yönetimi ve DÖF Faaliyetleri

Kişisel Koruyucu Materyal Takip ve İzleme

Eğitim Planlama ve Periyot Yönetimi

Eğitim Uygulama ve Sertifikasyon Çalışması

İş Kazası Takip ve Bildirim Formu