İsoSis İş Güvenliği

İsosis İş Güvenliği Yönetimi

İş Güvenliği programının en temel yapısı, PARAMETRİK ve ALGORİTMİK ilişki tanımları ile dinamik bir süreç hedeflenmiş, Girdinin yorum ve analizi İş Güvenliği Uzmanı ve Yardımcı personelin RİSK nedenleri analizindeki öngörüsünün sisteme hızlı ve hatasız girmesi amaçlanmıştır.Kurumunuzun iş sağlığı ve güvenliği işlerini yönetirken etkin ve verimli bir çalışma sunarak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Karar alma sürecine veriyi anlık taşıyarak doğru ve hızlı karar almanıza yardımcı olur, düzeltici ve önleyici faaliyet planlarının aksiyon sürecini takip etmenize entegre bir yapıda hizmet eder.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile gelen kanuni zorunlulukları rahatça takip etmenizi ve yönetmenizi sağlar.

İş süreçlerini izlenebilir kılarak unutma ve atlamaları önleyerek kanuni risklerinizi azaltır. Uygulamanın ana kullanıcıları olan iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimi, sağlık personeli, insan kaynakları ve üst yöneticileri sisteme dahil ederek anlık kurul kararlarınızı kayıt altına alır.

Parametreler

- Tehlike Grubu Tanımları

- Tehlike Derece Tanımları

- Çalışma Alanı Tanımları

- Personel Çalışma Alanı İlişkisi

- Ortaya Çıkma Olasılık Tanımları

- Tehlike Adı Tanımları

- Tehlike & Risk Yorum Tanımları

Risk Analizi

- Risk analizi metodları tür tanımı

- Risk analizi frekans, tehlike ve olasılık tanımları

- İş kazası ve ramak kala olay tanımları

- Eğitim ve bilgilendirme periyodik işlem tanımları

- İşyeri ortam ölçümleri periyodik tanımlar

- Düzeltici ve önleyici faaliyet takibi

- Risk analizi master kayıt

- Risk analizi DÖF ve aksiyon işlemleri

- İşyeri periyodik kontrol işlemleri

- Çevre, İş Alanı, Çalışan, Ekipman vb bazında risk analizi

- L Matrisi (5x5) Matris Dinamik olarak oluşturulmaktadır

- X Matris (Kinney) Dinamik olarak oluşturulmaktadır.

- Risk Raporlama ve Döküman Yönetimi

- Risk Planı ve Aksiyon Takibi

İSG Periyodik Takibi

Çevre Kontrol

İş Alanı (Mekan)

Makine/Tezgah

Ekipman ve Ölçü Aletleri

İş Planı Takip Cetveli

Periyodik Takip Uyarı Sistemi

Aksiyon Takip Sistemi

KKM Takibi

Kök Neden Analizi

İş kazalarının kök nedeni

Uygunsuzlukların kök nedeni

Nedenlerde aksiyon açma

Nedenlerden periyodik kontrol

İş Kazası Bildirim Formu

İş kazası ve yakın kaza bildirimlerinin takibi

Bildirimi zorunlu formların alınması

İş Kazası sonrası analizlerin yapılması

İSG Kurul Toplantı Takip

İSG kurul toplantılarının defteri

Bağımsız toplantı tür ve tip tanımları

Gündem yayımı ve toplantı tutanak raporu

Toplantıdan plan ve aksiyon kararı

Kurumsal Raporlama

Eğitim Planlama ve Faaliyet Takip

Eğitim Tür Takip ve Planlama

Eğitim Periyot Takip

Eğitim Alacak Personel Takibi

Eğitim Plan uyarı sistemi

Belirtilen Kullanıcılara Otomatik E-mail Gönderimi