İşlemler ve Tanımlar

İşlemler ve Tanımlar

- İşlemler -

Personel Kimlik Kartı

Personel Genel Özlük Bilgileri

Öz Geçmiş ve Soy Geçmiş Takibi

Bağımsız Aşı ve Tetkik Takibi

Metinsel Eğitim Takipleri

Özel Bilgi Takibi

Aşı ve Tetkikler

Aşı ve Tetkik İşlemleri

Toplu Aşı Uygulaması

Toplu Tetkik Uygulaması

Malzeme Takibi

Malzeme Giriş

Malzeme Çıkış

Personele Özel Malzeme Takibi

Tıbbi Sarf Miatlı Takip

Muayene İşlemleri

İşe Giriş Muayenesi

Hastalık Muayenesi

Periyodik Muayene

İş Kazası Muayenesi

Odyolojik Muayene

Göz Muayenesi

İşe Dönüş Muayenesi

Kontrol Muayenesi

Hemşirelik Hizmetleri

Firma Dışı Muayene

- Tanımlar -

Firma ve Grup Tanımları

İl - İlçe Tanımları

Sağlık Kurum Tanımları

Firma Grup ve Firma Tanımı

Bölüm ve Kısım Tanımları

Risk Grup Tanımları

Personel İşlem Tanımları

Mahalle - Sokak - Cad.

Meslek ve Görev Tanımları

Özgeçmiş ve Soygeçmiş

Sakatlık Tanımları

Eğitim Tanımları

Muayene Tanımları

Sevk Yeri Tanımları

Analitik Muayene Tanımları

Muayene Sonuç Tanımları

Şikayet Tanımları

Fiziki Bulgu Tanımları

Hastalık Tür Tanımları (ICD-10)

Tanımlar

Hizmet Grup Tanımları

Aşı Tanımları

İlaç Tanımları

Laboratuvar / Tetkik

İş Kazaları

Stok Kart

Odyo Parametreleri