İşlemler ve Tanımlar

İşlemler ve Tanımlar

- İşlemler -

İş Güvenliği Parametreleri

Tehlike Grubu Tanımları

Tehlike Derece Tanımları

Çalışma Alanı Tanımları

Personel Çalışma Alanı İlişkisi

Ortaya Çıkma Olasılık tanımları

Tehlike Adı Tanımları

Tehlike & Risk yorum tanımları

Eğitim ve Bilgilendirme tanımları

İSG İşlemleri

İSG Failiyet plan ajandası

Ramak kala ve yakın kaza işlemleri

Ramak kala DÖF işlemleri

İşletme içi saha denetim ve kontrol işlemleri

Peryodik eğitim işlemleri

Risk Analizi Yönetimi

Risk analizi master kayıt işlemleri

L Matrisi (5x5) Matris Dinamik olarak oluşturulmaktadır

X Matris (Kinney) Dinamik olarak oluşturulmaktadır.

Düzeltici ve önleyici faaliyet takibi

Risk analizi DÖF ve aksiyon işlemleri

İşyeri periyodik kontrol işlemleri

Çevre, İş Alanı, Çalışan, Ekipman vb. risk analizi

Risk Planı ve Aksiyon Takibi

İSG Peryodik Takibi

Çevre Kontrol

İş Alanı (Mekan)

Makine/Tezgah

Ekipman ve Ölçü Aletleri

İş Planı Takip Cetveli

Periyodik Takip Uyarı Sistemi

Aksiyon Takip Sistemi

KKM Takibi

- Tanımlar -

Firma ve Grup Tanımları

Personel tanımı

Firma Grup ve Firma Tanımı

Bölüm ve Kısım Tanımları

Risk Grup Tanımları

Lokasyon Tanımı

Risk Analizi Tanımları

Risk analizi metodları tür tanımı

Risk analizi frekans, tehlike ve olasılık tanımları

İş kazası ve ramak kala olay tanımları

İşyeri ortam ölçümleri periyodik tanımlar

İşyeri periyodik kontrol tanımı