İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ - OTOMASYONU +90 224 252 62 72

6331 Sayılı Kanununa Göre Sağlık Gözetimi

Deneyimli ekibimiz 7/24 hizmetinizde

İşverenin Sorumluluğunda Sağlık Gözetimi ve Koruma

1- İşveren;

         a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

         b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

            1) İşe girişlerinde.

            2) İş değişikliğinde.

            3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

            4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

2- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

3- (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

4- Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

5- Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. Buna göre işe giriş muayenesi yasa ile belirtilen periyotlarda sağlık muayenesi, iş değişikliğine bağlı periyodik sağlık muayenesi, işe dönüş ve kontrol muayenesi, kanunun belirlediği süreden fazla iş yerinden uzak kalması durumunda yeni işe giriyormuş gibi periyodik muayene tekrar edilir ve özlük dosyalarına konulur.

Falkon bİlişim olarak, çalışanların sağlık bilgilerini titizlikle saklamak ve gizliliğini sağlamak, yazılımımızın temel prensiplerindendir. Verilerinizi koruma konusundaki önceliğimiz, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini yönetirken çalışanların özel hayatını ve sağlık bilgilerini en üst düzeyde korumaktır. İSOSİS ile iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinizi yönetirken veri gizliliğini sağlama konusunda tam bir güvenliğe sahip olabilirsiniz.

 

Bize yazın

Yardımcı olmamızı istediğiniz bir konuda, bize mesaj bırakın.

ya da iletişim sayfamız
Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları tekrar kontrol edin.
Teşekkür ederiz! Mesajınız ulaştı.