İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ - OTOMASYONU +90 224 252 62 72

İşveren Yükümlülüğü

Deneyimli ekibimiz 7/24 hizmetinizde

İşverenin Yükümlülükleri

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesine göre işverenlerin uymakla yükümlü olduğu genel sorumluluklar şu şekildedir:

(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.  Yine kanun çerçevesinde işverenlerin çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak alması gereken tedbirler bulunmaktadır. İlgili kanun ve yönetmeliklere bakıldığından bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

İşyerinde iş organizasyonunu tehlike ve riskler göz önüne alarak belirlenmeli.

Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak için risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Çalışanlara ilk yardım ve acil durum planı oluşturma ile yangınla mücadele yükümlülüğünü yerine getirmeli.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak.

Sağlık gözetimi yapmak. Bu kapsamda; İşe girişte sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır ve yapılan işin niteliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yapılır.

Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğü

Çalışanların eğitimini sağlama yükümlülüğü

Çalışanların görüşünü alma ve katılımını sağlama yükümlülüğü yer almaktadır.

İşveren veya vekili 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunundan tümü ile sorumludur ve hiç kimseye devredemez.

Özgür Morkan- İSG Uzmanı

 

#isg #hse #işveren #işsaglıgıvegüvenliği #işsağlığı#işgüvenliği

Bize yazın

Yardımcı olmamızı istediğiniz bir konuda, bize mesaj bırakın.

ya da iletişim sayfamız
Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları tekrar kontrol edin.
Teşekkür ederiz! Mesajınız ulaştı.