İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ - OTOMASYONU +90 224 252 62 72

İBYS Zorunlu mu?

Deneyimli ekibimiz 7/24 hizmetinizde

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası, 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, uygulama süreci uzasa da kanuni sorumluluk ve yükümlülüklerden işletmeler (Özel ve Kamu) muaf değildirler. Yaygın bir kanı olarak 6331 sayılı yasanın amil hükümleri ve tamamlayıcı genelge ve yönergeleri ile bir bütün olarak bağlayıcıdır. 6331 İSG kanunu ile birlikte 4857 sayılı İş kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çalışma hayatını ilgilendiren diğer yasa ve kanunlarla illiyet bağı kurarak işveren ve çalışan ilişkilerini multidispliner bir yapıya taşımıştır.

Bu bağlamda yasanın emrettiği tüm süreçlerin sağlık ve güvenlik açısından yapılmasını istediği yükümlülükler, teknolojinin imkanları ile çok daha etkin uygulanması mümkün kılınmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Otomasyon Sistemleri ile entegre edilmiş İBYS sitemini kullanmak bir zorunluluk değil mecburiyet haline gelmiştir. Türkiye koşullarını göz önüne alarak, uygulamasını zamana yayan kanun koyucu ve icra makamları işletmelerin adaptasyon sürecinde esnemeler yapmış fakat bu esneklik rehaveti beraberinde getirmemelidir. Çünkü  6331 sayılı kanunun yüklemiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk işin doğası gereği devam etmekte olup, işletmelerin maddi ve manevi kayıplarını önlemeye katkı koyarken Sağlık ve Güvenlik açısından da çok önemli bir rehber olduğu da unutulmamalıdır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli firmaların tercih ettiği 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 6331 Sayılı kanunun prensipleri üzerine oturmaktadır. Buradan iki bakış açısı oluşuyor, eğer ISO 45001 belgesini firmanıza alcaksanız 6331 sayılı kanun hükümlerini anlayıp ve uyguluyıorsanız belgenin alınması son derece kolay ve daha az maliyetle sahip olacaksınız. 2. Bakış açısı ise 6331 sayılı kanun uygulandığında cezai yaptırımlarla karşılaşılmayacağı gibi zorunlu olarak yapmanız gerekeni iş süreçlerine dayalı işletme yönetimi kültürü de oluşlacağından, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekositemi de kendiliğinden oluşacaktır.

Biz Falkon Bilişim olarak İsoSis; İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile bu kültüre hizmet ederken aynı zamanda İBYS gibi zorunlu olan sisteme baz teşkil eden verileri de otomatik oluşturmaktayız. Dijital dünyanın nimetleri bize ek bir külfet getirmediği gibi her bir çalışan işini yaparken otomatik olarak ta veri topladığından özel bir çaba göstermeden hem işletmenin yönetim karar destek sistemine bilgi oluşturmakta hem de verimlilik esası dayalı iş modeli kendiliğinden oluşmaktadır

Özgür Morkan -İSG Uzmanı

#isg#işsağlıgıvegüvenliği#işgüvenliği#işsağlığı#ibys#ibysnedir#ibyszorunlumudur

Bize yazın

Yardımcı olmamızı istediğiniz bir konuda, bize mesaj bırakın.

ya da iletişim sayfamız
Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları tekrar kontrol edin.
Teşekkür ederiz! Mesajınız ulaştı.